تبلیغات
rubik rubik - حل روبیک 4*4 (4)(حل مکعب های وسطی هر شش وجه)
 

حل روبیک 4*4 (4)(حل مکعب های وسطی هر شش وجه)

نویسنده: farzam safavi

 

حل روبیک 4*4 (4)(حل مکعب های وسطی هر شش وجه)

حل مکعب روبیک 4*4 سه مرحله دارد :

مرحله اول : حل مکعب های وسطی هر شش وجه

مرحله دوم : جفت کردن همه ی مکعب های لبه ای

مرحله سوم : جا گزاری مکعب های لبه ای و گوشه ای


مرحله اول : حل مکعب های وسطی هر شش وجه

ابتدا از رنگ سفید شروع میکنم. از آنجایی که از ابتدا معلوم نیست کدام سطح باید سفید بشود ، یک وجه را به دلخواه خود انتخاب کنید. مثلا سطحی را انتخاب کنید که لا اقل یک مکعب سفید وسطی در آن وجود داشته باشد.
شما باید یک جفت مکعب سفید درست کنید. این کار بسیار راحت است و فرمول خاصی ندارد.بسته به جای دیگر مکعب های سفید وسطی این کار را انجام دهید. هنگامی که جفت شد آن را در لایه u در سطح F روبری خود قرار دهید. مطابق شکل:


حالا مکعب را برگردانید و سطح B را این بار به عنوان سطح F در نظر بگیرید. به نظر شما این سطح باید به چه رنگی در آید؟ ------> آفرین درست حدس زدید..... از آنجایی که رنگ زرد مقابل رنگ سفید است این سطح باید رنگ زرد به خود بگیرد.

در این سطح هم یک جفت مکعب وسط زرد همانند بالا ایجاد کنید و آن را نیز در لایه u قرار دهید. مراقب باشید در هنگام جفت کردن مکعب های زرد ، مکعب های جفت شده سفید را خراب نکنید. اگر ناچارید حرکت هایی همچون r , l , ri , li , R* , L* q را برای جفت کردن مکعب های زرد انجام دهید که باعث به هم خوردن سفید ها میشود ، ابتدا سطح مکعب های سفید را 90 درجه بچرخانید و جفت مکعب ها را مثلا در لایه r بیندازید. جفت مکعب ها را در لایه ای بیندازید که نمیخواهید حرکت دهید. بعد از اتمام کار دوباره جفت مکعب ها را به لایه u منتقل کنید.

بعد از اتمام کار مکعب شما باید به این شکل درآمده باشد :حالا مکعب را طوری در دست بگیرید که جفت مکعب سفید در وجه L و جفت مکعب زرد در وجه R بیفتد.
حال دوباره سعی کنید در سطح جلو یک جفت مکعب سفید و در سطح پشت یک جفت مکعب زرد درست کنید . سعی کنید لایه u را که جفت مکعب های قبلی در آن قرار دارد به هیچ وجه تکان ندهید. از حرکت های d , di , r , ri , l و li استفاده کنید.

بعد از اتمام کار مکعب شما باید به این صورت باشد:حالا با انجام حرکت Di* q مکعب های وسطی دو سطح سفید و زرد کامل میشود.

اکنون مکعب شما به این صورت در آمده است :خب حالا مکعب را طوری در دست بگیرید که سطح سفید در بالا و سطح زرد در پایین باشد.
اکنون به سراغ دو رنگ متضاد دیگر میرویم. مثلا آبی و سبز...

شیوه کار عین حالت قبل است. شما باید یک جفت مکعب آبی در سطح جلو و لایه u درست کنید. این بار کار شما ساده تر است زیرا خیال شما از سطوح U و D راحت میباشد. یعنی میدانید که هیچ مکعب آبی یا سبزی در این دو سطح وجود ندارد و هر چه هست در سطوح F , R , B , L می باشد. پس به هیچ عنوان از حرکت های r , ri , l , li , R* , L* q استفاده نکنید. فقط مجازید از حرکت های u , ui , d , di و حرکت های مکمل F , Fi استفاده کنید.
بعد از اینکه جفت مکعب آبی را در لایه u ساختید مثل حالت قبل مکعب را برگردانید و یک جفت مکعب سبز در لایه u بسازید. لایه u را ثابت نگه دارید و برای انتقال مکعب ها فقط از چرخاندن لایه d کمک بگیرید.
بعد از اتمام این مرحله مکعب شما به این صورت در می آید :خب باز هم مثل مرحله قبل جفت مکعب های دوم را باید در لایه d بسازید. ابتدا با رنگ آبی شروع کنید. فقط از چرخاندن لایه d کمک بگیرید و لایه u را به هیچ وجه نچرخانید. اگر مکعب های آبی در لایه u و در سطوح L یا R هستند ابتدا با چرخاندن سطوح L و R به میزان 90 درجه آنها را به لایه d برسانید و سپس در مکان مورد نظر جفت کنید. بعد از اینکه مکعب های آبی دوم را جفت کردید موقتا آنها را در لایه u ( لایه غیر متحرک ) قرار دهید تا بتوانید جفت مکعب سبز را نیز بسازید. بعد از اتمام جفت کردن مکعب های سبز هر دو جفت مکعب ثانویه را در لایه d قرار میدهیم. یعنی این شکل :سپس با انجام حرکت Di* q هر دو سطح آبی و سبز نیز کامل میشود.

اکنون مکعب شما به این شکل درآمده است :در این مرحله به سراغ دو رنگ متضاد آخر میرویم. یعنی قرمز و نارنجی
اما کدام سطح باید قرمز و کدام سطح باید نارنجی شود؟
با کمک گیری از یکی از مکعب های گوشه ای این سوال پاسخ داده خواهد شد. مثلا مکعب گوشه ای سفید ، آبی ، قرمز را پیدا کنید. سعی کنید آن را به سر جای خود با جهت درست برسانید. این کار با حرکت دادن لایه های بیرونی امکان پذیر است و صدمه ای به مکعب های مرکزی که تاکنون درست کرده اید وارد نمیکند. هنگامی که دو وجه سفید و آبی آن با مکعب های مرکزی همخوانی پیدا کرد وجه سوم آن به شما میگوید که کدام سطح باید به رنگ قرمز در آید و به تبع آن رنگ نارنجی کجا قرار میگیرد.
به شکل توجه کنید :اما برای راحتی کار میتوانید این را حفظ کنید که سطح قرمز همیشه در سمت چپ سطح آبی قرار دارد.(در مکعب های استاندارد)

در اینجا چند حالت ممکن است برای دو سطح قرمز و نارنجی شما پیش آید:
1- در هر وجه دو مکعب قرمز و دو مکعب نارنجی وجود دارد و به صورت جفت جفت هستند.
2- در هر وجه دو مکعب قرمز و دو مکعب نارنجی قرار دارد و یکی از سطوح یا هر دو آنها جفت نیستند بلکه به صورت ضربدری هستند.
3- در هر سطح سه مکعب از یک رنگ و یک مکعب از رنگ دیگر وجود دارد.
4- سطوح قرمز و نارنجی کامل هستند اما جای آنها اشتباه است و باید با هم جایشان عوض شود.

ج1) در این مرحله کار شما بسیار راحت است. یکی از سطح ها مثلا قرمز را (سطحی که قرار است قرمز شود. با توجه به مکعب گوشه ای) روبروی خود بگیرید. هر دو جفت مکعب قرمز سطح جلو و سطح پشت را در لایه ی u قرار داده و این فرمول را اجرا کنید :
D*2 B2 D*2

ج2 و 3) ابتدا سعی کنید مکعب ها را جفت جفت کنید. اگر یک سطح جفت جفت است و سطح دیگر نیست ، آن سطح را مقابل خود بگیرید و این فرمول را بکار ببرید :
D*2 F D*2
اگر درست نشد باید برعکس آن یعنی این را انجام دهید:
D*2 Fi D*2
حال مکعب ها جفت شده اند و به حالت ج1) بروید.

ج4) مکعب را طوری در دست بگیرید که یکی از سطوح قرمز یا نارنجی( سطوحی که جایشان اشتباه است و باید جایشان عوض شود) روبروی شما و دیگری در پشت باشد. سپس این فرمول را انجام دهید :
D*2 F2 B2 D*2


کنون همه ی مکعب های وسطی کامل شده اند. مکعب شما پس از پایان این مرحله باید به صورت زیر باشد :


کنون هر چقدر هم که با لایه های بیرونی ( حروف بزرگ ) بازی کنید و آنها را حرکت دهید هیچگاه مکعب های وسطی شما خراب نخواهد شد.
تا اینجا یک سوم کار تمام شده و دو مرحله دیگر میماند:
1- جفت کردن مکعب های لبه ای
2- جاگزاری و جهت دهی مکعب های لبه ای و گوشه ای

 

() نظرات