تبلیغات
rubik rubik - wooooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwww
 

wooooooooooooooooooooooooooooooowwwwwwwwwwwww

نویسنده: farzam safavi

 


. کروی تا 360 است را به مخالفت با مکعب شکل ، شفاف و نه جامد ، ولی خیلی خیلی روبیک. باحالی
. آن هایی که ذهن باهوش دارند می توانند ان را  را حل کنند ، اینا به رنگ اصلی 6 روبیکه اما بیش از چالش منطق  کردم برای توسعه برخی از مهارت نیز هست.

شما instinctively چه بازی است و بلافاصله می خواهید شروع به حل آن را درک کنیم ، اما در ابتدا شما باید بدانید که چگونه است در واقع این نسخهها کار میکند و چگونه شما می توانید گرانش تحریک جنگ کردن بکنید

منبع:سایتrubik.com
روبیک 360


 

() نظرات